עיצוב פוסטר עבור המחזה ״המלט״ בתיאטרון הבימה

You may also like

Back to Top